Biblisk numerologi har fått ökad popularitet genom åren, och många utnyttjar betydelsen av vissa siffror i Bibeln för att dechiffrera symboliska värden. Från Gamla testamentet till Nya testamentet finns det en stadig trend i Bibeln som bevisar att vissa siffror är symboliska.

Ett av de starkaste bevisen på att siffror har starka heliga betydelser i Bibeln är berättelsen om Mose som Gud instruerade att slå en sten en gång med sin stav. Mose slog två gånger och straffades hårt.Om du hoppas kunna lära dig mer om nummer 4 , vad Bibeln har att säga om den, och dess inflytande på människor och händelser, den här artikeln tar dig igenom all information du behöver veta.
vad är 101

Innehåll

Vad betyder nummer 4 i Bibeln?

I Bibeln betyder nummer 4 skapelse. Detta nummer hänför sig direkt till Guds skapande förmåga.

Det tidigaste omnämnandet av nummer 4 i Bibeln finns i 1 Moseboken. Under skapelseveckan avslutade Gud skapandet av det som kallas det materiella universum på den 4: e dagen.Den dagen skapade han stjärnorna, månen och solen. Dessa tre saker skapades för att ge världen ljus och dela dagarna.

Med solen kommer dagen och med månen kommer mörkret.

Dag och natt skulle bli tidens märke, från dagar till veckor till månader och till år. Det skulle också vara säsongens märke som användes för att identifiera olika fester och högtider i Bibeln.Bland allt som skapades finns fyra viktiga element som är jord, luft, eld och vatten. Det finns också fyra huvudsakliga kardinalpunkter på jorden som är norr, söder, öst och väst, vilket ses i Uppenbarelseboken kapitel 21 vers 13.

Det fjärde budet som gavs till Mose på berget Sinai säger också att vi hela tiden ska hålla sabbatsdagen helig. Detta sabbatsdagsbud är en direkt hänvisning till skapelsen i 1 Moseboken.Efter att ha skapat världen och de himmelska kropparna på sex dagar vilade Gud på den sjunde dagen och instruerade människan att alltid hålla den dagen helig för att beteckna slutförandet av skapelseprocessen.

Vad betyder nummer 4 andligt?

Bibeln är en andlig bok som avslöjar fakta om vår värld och andevärlden. Nummer 4 har stor betydelse i den andliga världen enligt Bibeln, och vi kommer att diskutera några av de viktigaste betydelserna nedan.

Guds vittnen

Människor som ofta inte tror på Guds existens stöder sitt påstående genom att be om bevis. Även om vi inte kan se Gud fysiskt, har han försett oss med vissa vittnen som kommer att bevisa för människor att han existerar.

Dessa vittnen är fyra i antal. De är den Helige Andens gåvor, mirakel, tecken och under.

Dessa vittnen talas om i Hebreerboken. Mirakel, tecken och under kan hända i olika manifestationer.

När Jesus var på jorden kunde han befalla dessa vittnen. Han gjorde mirakel.

Också tecken och under följde honom vart han än gick. Dessutom delas gåvorna av den Helige Anden ut mellan kristna och varje person får en gåva enligt Andens vilja.


8888 ängelbetydelse

Levande varelser

De levande varelserna är en grupp mystiska varelser som visas i Hesekiels bok och Uppenbarelseboken. I Hesekiels bok transporterade dessa levande varelser en tron ​​som hade 4 hjul och 4 sidor.

Var och en av de fyra levande varelserna har fyra ansikten. Ett av ansiktena är som ett lejon, ett annat är som en man, en örns ansikte och en kerub.

Var och en av dessa levande varelser har också fyra vingar. Hesekiel beskriver dem som keruber som är bäraren av Guds tron.

Dessa levande varelser har förmågan att röra sig i vilken riktning som helst utan att behöva vända sig eftersom deras 4 ansikten riktas mot de fyra huvudpunkterna på jorden.

I Uppenbarelseboken beskrivs de fyra levande varelserna lite annorlunda. De har också 4 ansikten men med 6 vingar.

Deras ansikten är ett lejon, en man, en oxe och en örn. Dessa fyra levande varelser sägs ha ögon över hela kroppen som representerar deras gränslösa kunskap.

Vad representerar nummer 4 i Bibeln?

I Bibeln representerar siffran 4 den perfekta skapelsen av Gud. Varje del av skapelsen resonerar med nummer 4.

En av de största indikationerna på nummer 4: s framställning som den perfekta skapelsen finns i Uppenbarelseboken 10:11, 5: 9 och 13: 7. I dessa bibelverser delades mänskligheten i fyra gånger av Gud.

Uppdelningen inkluderar människor, språk, stam och nation. På jorden hänvisar Gud till människor med någon av dessa skapelseavdelningar.

Vi identifieras av vårt språk eftersom språket betyder vem vi är och varifrån vi kommer.

Vi känns också igen av vår stam. Människor som är av samma stam kanske inte nödvändigtvis talar samma språk eftersom vissa stammar antar språk som är främmande för dem.

Människor identifieras också av sin nation som vanligtvis är en kombination av liknande stammar som förenats under en regering.

Slutligen erkänns människor som människor. I hela Bibeln har Gud kallat människor som någon av dessa fyrfaldiga uppdelningar.


andlig betydelse av 1212

Nummer 4 representerar också fullständigheten i Guds uppenbarelse.

Det betyder att Gud inte arbetar halvvägs. Han kommer inte plötsligt att försvinna efter att ha hjälpt dig under en tid.

Denna uppenbarelse kan ses i Josefs liv, Jesu jordiska fader. Bibeln registrerade fyra gånger änglar besökte Josef för att skicka ett meddelande till honom om Jesusbarnet och hur man kan skydda honom.

I den första drömmen kom ängeln för att försäkra Josef om att Maria talade sanningen om att bära ett gudomligt barn. Ängeln uppmanade Josef att ta tillbaka Maria och hjälpa henne att uppfostra barnet som hon skulle föda.

Han instruerades också om vilket namn han skulle kalla barnet.

I den andra drömmen instruerades Joseph av en ängel att fly till Egypten när kung Harold hörde talas om födelsen av en ny kung och bestämde sig för att döda barnet innan han växte upp.

I den tredje drömmen dök en ängel fram för Josef i Egyptens land för att berätta för honom att det var säkert att återvända till Israel.

I den fjärde och sista drömmen i Matteus bok instruerades Josef av en ängel att flytta till Nasaret.

Vad är den bibliska betydelsen av nummer 4?

Komplettering

Nummer 4 betyder fullständighet i Bibeln.

Bibeln talar om att det nya Jerusalem har fyra sidor eftersom det representerar den nya jorden som kommer. Bibeln talar om att jorden har fyra hörn i Uppenbarelseboken, och det flödar också fyra floder från Israels trädgård.

När Gud gav instruktionerna för att bygga ett altare, instruerade han också prästerna att bygga ett alter som har fyra hörn och fyra pelare. Hittills är altaren fortfarande konstruerade med fyra hörn och fyra pelare, en representation av Guds fullständighet.

Jesu tjänst

En av de viktigaste betydelserna av nummer 4 i det nya testamentet är Jesu Kristi liv och tjänst som delades i detalj i fyra olika evangelier. Det finns Jesu evangelium enligt Matteus, Lukas, Markus och Johannes bok. Jesu evangelium enligt Lukas beskriver Jesus som en fullkomlig man, Markus beskriver honom som en tjänare som led för människans synder, Johannes talar om att Jesus är Guds enda son, medan Matteus talade om att Jesus var Davids son.


4444 tvillingflamma

Även om dessa fyra evangelier delar liknande berättelser finns det en viss aspekt av deras berättelse och ordförråd som är helt annorlunda, men varje kristen accepterar alla fyra evangelierna som den mest exakta historien om Jesu liv på jorden. Nummer 4 betyder också uppdelningen av Jesu kläder efter hans död. Efter hans död på Golgata kors kom fyra romerska soldater fram och slet hans kläder i fyra delar med varje soldat som tog en del.

Vad symboliserar nummer 4 i Bibeln?

I Bibeln symboliserar nummer 4 vissa viktiga delar av den kristna religionen. De inkluderar:

Guds namn

Människor hänvisar ofta till Guds namn som Jehova. Den rätta stavningen är dock lite annorlunda.

De Hebreiska ordet översatt till engelska presenterar Guds namn som JHVH vilket är utan någon vokal. Vad du skulle märka är att JHVH bara har fyra bokstäver som är 4 konsonantljud.

Det är bara naturligt att Guds namn finns i fyra bokstäver eftersom nummer 4 representerar fullbordande vilket är ett annat ord för perfektion. I hela Bibeln har Gud beskrivits som en fullkomlig Gud utan fläckar och synd.

Han beskrivs också som rättvis och sann. Bibeln beskriver också hans skapelser som goda och perfekta.

Korset

En annan symbolisk användning av nummer 4 i Bibeln är korsfästelsen av Jesus Kristus.

Som det är känt, prövades Jesus och dömdes att dö på ett kors. Han spikades på korset och dog för att få frälsning för mänskligheten.

Korset har 4 poäng. Det finns en vänster sida, höger sida, topp och botten. Följaktligen symboliserar nummer 4 frälsningens pris.

Gud insåg att det inte skulle vara lätt att skicka sin son för att dö för människors synder, men han var beredd att fatta det slutgiltiga beslutet. Även om frälsning till en enorm kostnad förde mänskligheten hopp och barmhärtighet.

Vad betyder nummer 4 profetiskt?

Bibeln är fylld med olika profetior och många av dem har numerisk betydelse.

De fyra levande varelserna i Bibeln och tronen som de bar är en profetia av Hesekiel. Denna profetia kan också ses i Uppenbarelseboken som alla är profetior av Johannes.

Antalet visas fler gånger i Uppenbarelseboken än någon annan bok i Bibeln. John talar om fyra änglar som kommer att stå vid jordens fyra hörn och höll fyra vindar och hindrade dem från att spilla på jorden.

De fyra vindarna i Uppenbarelseboken 7 är vindar av förstörelse. De fyra änglarna är det som hindrar dessa vindar från att spilla över och förstöra världen.

Enligt Jeremias bok är dessa fyra vindar från de fyra kvarteren i himlen. Gud lovade att förstöra Persien med dessa vindar i Jeremia.


vad betyder 515

Daniel talade också om dessa symboliska fyra vindar. Enligt Daniel 7 rör de fyra vindarna från himlen ständigt upp det stora havet och kommer inte att släppas loss på jorden eftersom Guds dom ännu är försenad.

I Daniel 7-boken finns det en profetia om fyra vilddjur som kommer att dyka upp i Harmageddon. Det första odjuret ser ut som ett lejon, det andra ser ut som en björn, det tredje ser ut som en leopard, medan det fjärde odjurets identitet är okänd.

Det fjärde odjuret beskrivs som det mest rädda och destruktiva. Det är skrytande och försöker förstöra.

Detta odjur dödas emellertid vid Harmageddon, vilket gör att dess terrorresa upphör.

Varje profetia på nummer 4 pekar på Domedagen. Detta är också passande eftersom domen kommer att upphöra med allt på jorden.

Enligt nummer 4 fördröjs dom och förstörelse av jorden ett tag. När trumpeten låter får de fyra änglarna tömma de fyra vindarna på världen för att förstöra de onda.

Slutsats

Nummer 4 är ett unikt betydelsefullt nummer i Bibeln. Dess betydelse för skapelsen är anledningen till att änglar skickar detta nummer till människor för att beteckna början på en ny era i sitt liv.

Människor under påverkan av nummer 4 är skickliga individer som kan kanalisera det kreativa nummerets kraft . Kristna som ser nummer 4 i deras dagliga liv påminns om hur kraftfull Gud är och den fullkomlighet som följer alla hans skapelser.

Denna uppenbarelse innebär att människor kan uppnå fullkomlighet genom att ansluta sig till Gud på en djupare dimension.